Trainingen

home / trainingen / trainingen

Call me now!
E-mail
Print

Van Voordenpark 24
5301 KP ZALTBOMMEL
Tel: 0418-680270
Fax: 0418-680267
www.provocatief-coachen.nl
Een baan een baas
 
 
 
Lezingen
Paul Effting is interessant, leerzaam, zeer direct, gehaat, geliefd, uitdagend, ...

lees verder

Trainingen

Wij hanteren de volgende definitie van bedrijfsopleiden:

Trainen is het be´nvloeden van gedrag van cursisten in de door de organisatie gewenste richting

Twee dingen zijn hierin belangrijk:
  1. Het gaat om gedrag. Een training is mislukt als er geen gedragsverandering uit voort vloeit. Alleen maar weten, lekkerder in je vel voelen e.d. zijn voor ons onvoldoende
  2. De organisatie geeft de richting aan. Het gaat om gedrag dat voor de organisatie als effectief wordt gekenmerkt. Uiteraard gaan we op zoek naar die gebieden waar de belangen van de organisatie en de medewerker elkaar ontmoeten (kwadrant links onder, Ja/Ja)
  Goed voor mijzelf
  JaNee
Goed voor de organisatieNeeEgotripperij, strijdVervreemding, vermijding
JaVolwassen, win/winZelfopoffering, afhankelijkheid


 
We onderscheiden 4 fasen waarin het leertraject zich voltrekt. Onze trainingen doorlopen al deze 4 fasen. Met het doorlopen van deze fasen ontkom je niet aan een toename van persoonlijke confrontatie.

1. Weten
Zonder kennis zullen cursisten geen stap kunnen zetten. Het gaat erom precies te weten wat er van hen verwacht wordt. We hanteren hiervoor de "MEASTRO" methode.

2. Kunnen
Zodra cursisten precies weten wat er van ze verwacht wordt, breekt het proces van kunnen aan. Hiervoor gelden de 3 x M's.
M(1) = Methode. Beschikt de cursist over de methode om het gevraagde in de praktijk te brengen? Zo niet: oefenen
M(2) = Middelen. Beschikt de cursist over alle middelen die nodig zijn om het gevraagde te kunnen uitvoeren. Zo niet: faciliteren
M(3) = Mogelijkheden. Is de cursist fysiek in staat op het gewenste tijdstip op de gewenste plaats te zijn?

3. Durven
Nu komt de moeilijkste fase! Een cursist die weet EN kan is nog niet vanzelfsprekend een doener. Veel trainers en managers ergeren zich aan mensen die ze al 100 keer uitgelegd hebben wat ze moeten doen (fase 1) en nog steeds niets doen.
Het aansporen van mensen iets te gaan doen waar ze bang voor zijn kan door een combinatie van gedragstherapeutische vaardigheden gecombineerd met motiveren.

4. Willen
De laatste fase van trainen. Een "Niet willer" definiŰren wij als:

Een medewerker die wel WEET, wel KAN en wel DURFT en het toch niet doet!

Hier past als enige antwoord onderhandelen op. Met de mogelijkheid dat mensen uit elkaar gaan.
Tel op: onze stellige overtuiging is dat 95% van "iets niet doen" gezocht moet worden in de eerste drie fasen (Weten, Kunnen, Durven).