Vragen & Antwoorden

home /

Call me now!
E-mail
Print

Van Voordenpark 24
5301 KP ZALTBOMMEL
Tel: 0418-680270
Fax: 0418-680267
www.provocatief-coachen.nl
Een baan een baas
 
 
 
Meest gestelde Vragen & Antwoorden

 1. Wat is Professioneel Leiding Ontvangen?
  Medewerkers die het Professioneel Leiding Ontvangen beheersen hebben de volgende 6 kenmerken:
  1. Ze gedragen zich professioneel. Dat wil zeggen dat ze planmatig, doelgericht en strategisch te werk gaan. Persoonlijke acties zijn conform doelen en strategie, evenals evaluaties van deze acties en eventuele aanpassing van strategie.
  2. Ze kunnen omgaan met hun rol als leidingontvangende. Aan deze rol zitten rolverwachtingen. Een Professionele leidingontvangende doet concreet onderzoek naar verwachtingen die hun omgeving (in eerste instantie hun eigen leidinggevende en de klanten) van hen heeft. Een leidingontvangende heeft een dienende rol. Hij controleert regelmatig of hij nog aan de gestelde verwachtingen voldoet.
  3. De manier waarop ze werken: te denken valt hier aan werkstijl (werk-, time-, verwachtingen- en stressmanagement), zich houden aan afspraken. Ze werken resultaatgericht, hebben zichzelf getraind in zelfbeheersing, zelfdiscipline en zelfvertrouwen. Een professioneel leidingontvangende regeert zijn werk in plaats van erop te reageren.
  4. Ze beheersen hun vak en wensen daarin te excelleren en zichzelf op het vakgebied te eteren. Veel amateur-leidingontvangende richten zich op de manier waarop, de omstandigheden, de stijl van leidinggeven van hun baas e.d.
  5. Ze hebben een strategie ontwikkelt in het omgaan met wensen die niet ingevuld worden. Kortom met het omgaan van frustraties. "Hoe ga je om met een leidinggevende die niet volmaakt is?"
  6. Ze gedragen zich volwassen. Ze hebben geleerd dat noch hun werk, noch hun baas en noch de organisatie hen gelukkig kan maken. Dat doen zij zelf. Daardoor werkt een professioneel leidingontvangende psychologisch onafhankelijk.

  Uiteraard hebben medewerkers ook hun eigen belangen. Een Professionele leidingontvangende stelt zichzelf hierin heldere doelen: wat wil ik bereiken in deze functie, bij dit bedrijf? Hij maakt daarvoor en plan (zie eerste kenmerk). Onderhandelt hierover helder, duidelijk en professioneel. Om het eigen belang te kunnen dienen is zelfkennis waarschijnlijk de belangrijkste sleutel tot succes.

 2. Hoe kan ik leiding ontvangen wanneer ik geen (goed) leiding krijg?
  Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de leidinggevenden niet in staat is om op alle gebieden (instrueren, coachen, motiveren, e.d.) goed leiding te geven. Meestal beheerst uw leidinggevende maar een paar van deze vaardigheden. Juist het (professioneel) leren omgaan met de beperktheid van uw leidinggevende is een belangrijk onderdeel van onze "Professioneel leidingontvang" trainingen. Zodat de beperktheid van uw leidinggevende niet uw beperktheid wordt.

 3. Wat levert deelname aan een training "professioneel leidingontvangen" mij concreet op?
  Ex-deelnemers melden ons:
  • Inzicht in zichzelf
  • Kennis en vaardigheden in de belangrijkste professionele leidingontvangvaardigheden, o.a.:
   • Opdrachten aanvaarden
   • Kritiek ontvangen
   • Delegatie aannemen
   • Aansturen van de baas
   • Verwachtingsmanagement, realisme (zelf, de baas, de organisatie)
   • Bedienen van klanten
   • Omgaan met (gebrek aan) verantwoordelijkheden
   • Conflicten
  • Inzicht in de motieven achter professioneel werken, managen van de persoonlijke opbrengsten van de functie
  • Persoonlijke vaardigheden zoals:
   • Beter omgaan met stress
   • Beter omgaan met frustraties
   • Beter omgaan met tijd: verstandiger werken i.p.v. harder/meer
   • Kortom: meer rust en wijsheid dan drukte en doen

 4. Wat is de werkwijze van EK&P?
  Wij benaderen de cursisten direct en we zeggen wat er te zeggen is. Onze trainingen zijn kort maar effectief, confronterend maar uitdagend en met humor.

  We maken gerbuik van o.a. de volgende methoden: gedragstherapie, provocatieve therapie, rationele emotieve therapie (RET), de leerstijlen van Kolb, MBTI (gecertificeerd), psychodramatechnieken, theorieën van Hersley & Blanchard, Bennis, Sprenger, Reddin, Watzlawick, Goldratt, e.d.

 5. Welke leervormen worden er gehanteerd?
  We maken gebruik van diverse leervormen. Onze trainers zijn zodanig opgeleid dat zij die leervorm hanteren die het beste bij de cursisten, en dus bij u, past. Behandeling van de theorie en de vertaling naar uw werk- en persoonlijke situatie staan altijd centraal. Tijdens onze trainingen wordt er geoefend (en/of discussie), zijn er nabesprekingen en worden er persoonlijke actieplannen gemaakt. Vorm geven aan uw eigen actieplannen is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Ieder blok sluit af met een praktijkopdracht die u samen met uw leidinggevende moet uitvoeren.

 6. Wat is de achtergrond van de trainers bij EK&P?
  Onze trainers zijn professionals met een psychologische en/of bedrijfskundige achtergrond. Zij weten zelf uit eigen ervaring wat het is om leiding te ontvangen en veelal ook om leiding te geven. Het gaat bij ons om een goede combinatie van werkervaring, trainerservaring en kennis.

 7. Intakegesprek
  Iedere training van meer dan twee dagen wordt voorafgegaan met een individueel intakegesprek. Doel van dit gesprek is de verwachtingen tussen deelnemer en training goed op elkaar af te stemmen. Bij onze trainingen leidingontvangen is het zeer aan te bevelen uw directe leidinggevende mee te brengen, zodat hij/zij goed op de hoogte gebracht kan worden m.b.t. het begeleiden van het huiswerk. Het gesprek zit bij de prijs inbegrepen. Mocht tijdens dit gesprek blijken dat uw leervragen en datgene wat de training te bieden heeft onvoldoende op elkaar aansluiten, dan zal uw inschrijving gratis geannuleerd worden. U krijgt van ons uiteraard een advies op welke wijze u uw leerpunten naar ons idee anders / beter zou kunnen oppakken.

 8. Kan ik vooraf kennis maken met de trainer en de inhoud?
  Ja, dit gebeurt tijdens het intakegesprek. Zodra u zich heeft ingeschreven nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Mocht na dit intakegesprek blijken dat uw verwachtingen niet overeenstemmen met wat wij te bieden hebben, dan kunt u alsnog gratis annuleren. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Het gesprek duurt een uur en u kunt eventueel uw leidinggevende en/of personeelswerker naar dit gesprek meenemen.

 9. Wat als ik nog niet weet of deelname zinnig is?
  U kunt altijd een gratis consult aanvragen bij ons bureau. Heel eenvoudig: u belt naar ons bureau (0418-680270) en geeft aan dat u overweegt om aan een training deel te nemen. U vraagt om een afspraak met één van onze trainers. Tijdens dit gesprek zult u samen met de trainer gedurende een uur uw verwachtingen, vragen en inhoud van de training bespreken. U krijgt dan een goed beeld of een bepaalde training goed bij u past. Dit gesprek is gratis en duurt ongeveer één uur. Het gesprek vindt plaats op ons kantoor. Dit consultgesprek komt in de plaats van het intakegesprek dat vooraf gaat aan de training.

 10. Wat is de opzet van de training?
  De meeste trainingen bestaan uit drie cursusblokken van 1 of 2 dagen. Meestal zit er tussen de blokken 4 weken voor het huiswerk.

 11. Hoe is de organisatie, waarin ik werk, betrokken bij de training?
  Uw leidinggevende zal samen met u een aantal praktijkopdrachten moeten doornemen. Tussen de verschillende cursusblokken in zit daarom meestal 4 weken ruimte.

 12. Krijg ik huiswerkopdrachten?
  Leren bij EK&P betekent dat u het geleerde in de praktijk moet brengen. We gebruiken daar drie vormen voor: praktijkopdrachten (doen), theorie (leren) & supervisie.

 13. Waar vinden de trainingen plaats?
  Onze trainingen vinden meestal plaats in het midden van het land. Wij houden rekening met een goede bereikbaarheid voor onze cursisten.

 14. Hoe kan ik mij inschrijven voor een training?
  Op onze website vindt u een inschrijfformulier. U kunt zich ook per fax, e-mail of telefoon (0418-680270) inschrijven. Voor een persoonlijk advies kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 15. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?
  Alles wat in de training aan bod komt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij geven geen informatie van onze cursisten aan derden. Mocht er een dringende reden zijn om anderen wel informatie te verschaffen, dan zal daarvoor altijd direct contact met de betrokkenen worden opgenomen om te overleggen welke informatie er verstrekt gaat worden. Uiteraard wordt alleen die informatie gegeven waar de deelnemer toestemming voor geeft.

 16. Wat voor toelatingseisen zijn er?
  Wij hanteren geen toelatingseisen voor de trainingen professioneel leidingontvangen.

 17. Wanneer is deelname aan de training niet aan te raden?
  De resultaten van de training nemen enorm af als de cursist privé onder grote spanning staat. Het is dan beter voor een later tijdstip te kiezen. Cursisten die een werkgerelateerde spanning hebben kunnen wel deelnemen aan de training.

 18. Hoe kan ik mijn deelname aan de training voorbereiden?
  Omdat 'ken jezelf' misschien wel de belangrijkste sleutel van uw (werk)succes is, bevelen we aan om als voorbereiding op onze trainingen in uw omgeving eens rond te vragen hoe ze vinden dat u met het e.e.a. omgaat.

  Denk hierbij aan de volgende gebieden:

  1. Stress
  2. Leiding ontvangen
  3. Communicatie
   1. Luisteren
   2. Vragen
   3. Doorvragen
  4. Aan afspraken houden
  5. Managen van verwachtingen
   1. Die u zelf schept bij anderen
   2. Verwachtingen die u van anderen hebt

 19. Welke literatuur wordt er o.a. gebruikt?
  Indien er tijdens de training literatuur gebruikt wordt zal deze aan het begin van de training uitgereikt worden. In iedere trainingsmap zit een 'aanbevolen' literatuurlijst die door onze trainers met de deelnemers besproken wordt.

 20. Wordt er bij de planning rekening gehouden met schoolvakanties?
  In principe houden wij rekening met schoolvakanties. Meestal zitten er vier weken tussen de cursusblokken. Houdt u er wel rekening mee dat bij de korte vakanties (herfst, Kerst, voorjaar en Pasen) er minder tijd is om op het werk te oefenen.

 21. Krijg ik na deelname een certificaat?
  Iedere deelnemer krijgt na deelname van de training een certificaat, mits de deelnemer alle cursusblokken en eventuele supervisies heeft bijgewoond.

 22. Wat is de samenstelling van de groepen qua leeftijd, opleiding, ervaring en sekse?
  Wij voeren geen beleid ten aanzien van de samenstelling van de groep. Deze is dus willekeurig. Daarmee ontstaat wel een groep die er uitziet als een groep binnen een organisatie en het dagelijkse leven. Uiteraard zitten er mensen bij elkaar met een overeenkomstig leerdoel en motivatie om iets te veranderen c.q. te leren.

 23. Wat gebeurt er zodra ik me ingeschreven heb?
  Zodra bij ons de inschrijving binnenkomt (per e-mail, telefoon of brief/fax) krijgt u een bevestiging van inschrijving aan de training en een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit intakegesprek kunt u uw vraagstelling toelichten. Samen met de trainer wordt vastgesteld of er belemmeringen zijn om deel te nemen. Tot dat moment is annuleren gratis. Na dit gesprek volgt een definitieve bevestiging van deelname aan de training, de trainingsdata, de locatie en de factuur. Nadat de factuur betaald is bent u verzekerd van deelname.

 24. Tot wanneer kan ik annuleren?
  Tot en met het intakegesprek kunt u kosteloos annuleren. Mocht u verhinderd zijn om de training te volgen, dan kunt u kosteloos een vervanger de training laten volgen. Graag vernemen wij dit schriftelijk van u.

  In de overige gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering van uw inschrijving:
  Binnen 6 weken voor aanvang: 10% van de cursusprijs
  Binnen 2 weken voor aanvang: 50% van de cursusprijs
  Minder dan 2 weken voor aanvang: gehele cursusprijs

 25. Wanneer ontvang ik mijn cursusmateriaal en eventuele boeken?
  Cursusmateriaal en eventuele boeken worden aan het begin van de training uitgereikt. In principe hoeft u bij de eerste trainingsdag niets mee te brengen. Bij de volgende trainingsblokken wordt van u verwacht dat u het materiaal weer meebrengt.

 26. Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?
  De prijzen zijn exclusief 19% BTW. Ons BTW nummer is: NL0099.20.912.B.01.

 27. Zijn de prijzen inclusief of exclusief verblijfkosten, koffie, thee, lunch/diner?
  Voor trainingsblokken van een dag zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. Voor trainingsblokken van meerdere dagen aaneengesloten zijn de prijzen exclusief diners, overnachting en ontbijt.

 28. Welke andere kosten komen nog boven op de cursusprijs?
  Eventuele overnachtingkosten zijn altijd voor eigen rekening (diner, kamer en ontbijt). Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Uiteraard zijn vervoerskosten voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de vrijwillige aanschaf van boeken uit de aanbevolen literatuurlijst.

 29. Hoe gaat de betaling?
  Na inschrijving en bevestiging wordt er een factuur toegezonden. De nota moet in principe binnen 8 werkdagen betaald worden. U wordt pas definitief in de training toegelaten indien op ons bureau de betaling binnen is.

  Betalingsgegevens:
  Effting | Knoppert & Partners
  Repensestraat 17
  4184 CE Opijnen
   
  Rabobank: 37.43.75.771
  BTW nummer: NL0099.20.912.B.01

 30. Als ik me inschrijf, waar zit ik dan allemaal aan vast?
  Wij beschouwen uw inschrijving als een overeenkomst die u aangaat met ons bureau. In die zin zit u vast aan deelname, annuleringsregeling en betaling. Echter indien uit ons intakegesprek blijkt dat deelname niet zinnig is, kunt u op dat moment gebruik maken van onze gratis annuleringsregeling. Dus: als u twijfelt aan deelname, dan raden wij u aan om gebruik te maken van onze mogelijkheid om, voorafgaand aan uw inschrijving, een gratis consult te vragen en u pas daarna in te schrijven.

 31. Levert EK&P ook maatwerk?
  EK&P ontwikkelt en verzorgt maatwerk trainingen op het gebied van leidingontvangen en leidinggeven. Graag verwijzen wij u naar onze referenties op deze site. De hoge kwaliteit van onze maatwerktrajecten is te danken aan een uitgebreide inventarisatie van uw wensen en behoeften, de juiste vertaling van uw praktijkvraag naar onze trainingen, een goede kwaliteit aan materiaal en professionele en enthousiaste trainers.

Lezingen
Paul Effting is interessant, leerzaam, zeer direct, gehaat, geliefd, uitdagend, ...

lees verder